บริษัท ฮอร์เวิร์ท สแกน จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2541 ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านอาหารและเครื่องดื่ม สู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

โรงงานและมาตรฐานการผลิต

เราคํานึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ จึงได้วางมาตรฐานการผลิตน้ำดื่มแบบระบบปิดทั้งระบบ ไม่มีการสัมผัสกับอากาศภายนอก เพื่อป้องกันการปนเปื้อน (Contamination) พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานการผลิตอย่างเคร่งครัด

จึงทำให้น้ำดื่มทุกหยดของเราผ่านกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันสะอาดปลอดภัยและได้คุณภาพตาม ISO 22000:2018, HACCP และ GHP

ทั้งยังมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำตลอดจนการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามมาตรการที่กำหนดไว้

แหล่งน้ำใต้ดินธรรมชาติ

อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี

น้ำใต้ดิน หรือ น้ำบาลมักมีคุณภาพดี ใส สะอาด และปราศจากเชื้อโรค เพราะอยู่ใต้ชั้นหินและชั้นดินที่ทำหน้าที่กรองสิ่งปนเปื้อน และมักมีแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม ซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้มีบทบาทสำคัญต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกาย

ด้วยคุณสมบัติทางคุณภาพที่ดีของน้ำบาดาล จึงทำให้ถูกนำมาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมการผลิตน้ำดื่มกันอย่างแพร่หลาย สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึง คือ กระบวนการกรอง (Filtration) ที่ดีและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกระบวนการการฆ่าเชื้อที่ผ่านมาตรฐาน

Aquahill ผ่านมาตรฐานการกรองด้วยระบบกรองละเอียดรีเวิร์สออสโมซิส (RO) และฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเลต (UV) ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดและมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสิ่งที่ดีและปลอดภัยที่สุด